יום ב', ג’ בחשון תשע”ח
    דף הבית  |  למה דווקא שפמ  |  צוות הפסיכולוגים  |  פורום-צוות המומחים  |  טפסים  |  יצירת קשר  
מטרתו לבחון קיומן של לקויות למידה, להעריך את מאפייני הלמידה של הילד ומוקדי הכוח שלו בתהליך הלמידה ולהתוות דרכי טיפול מתאימות. האבחון נעשה על ידי מאבחנות דידקטיות מוסמכות ומוכר על ידי משרד החינוך.

בית איזי שפירא עמותת אבי האבחון הדידקטי בנוי מהערכת תפקודים שונים אשר אחראיים וחיוניים לרכישת מיומנויות קריאה, כתיבה וחשבון. על האבחון להיות מקיף ולכלול בדיקה של מערכת השפה, זיכרון, תכנון וארגון, תפקידים ניהוליים, קריאה, כתיבה, חשבון, תפיסה ופוטנציאל אינטלקטואלי. האבחון צריך להיות מלווה בדוח מפורט שיציג את המבחנים שניתנו, הממצאים, מסקנות והמלצות אופרטיביות להתערבות במידת הצורך. הדוח יינתן להורים במפגש בו יוסבר בפרוטרוט ויאפשר לשיח שאלות ותשובות. מי מוסמך לאבחן אנשי מקצוע עם רקע רב תחומי הם המתאימים ביותר, כגון רקע בחינוך, התפתחות, פסיכולוגיה, מוטוריקה, שפה (קריאה ושפה כתובה בפרט), שיטות הוראה ושיטות מדידה והערכה. אם אין לאדם יכולות לבצע הערכה רב תחומית ניתן להשתמש בקבוצת מומחים. משך זמן אבחון זמן ממוצע לאבחון מקיף - 5 שעות. עם ילדים מומלץ על לפחות 2 פגישות, על מנת לדגום גם בפרקי זמן שונים את התנהגותם ויכולתם. כיצד לבחור מאבחן/ת? מומלץ לשאול על הרקע ההשכלתי של המאבחן/ת. עליהם להיות בעלי רקע אקדמי עם השכלה וניסיון בתחום לקויי הלמידה; רקע תיאורטי מבוסס באבחון חינוכי/פסיכולוגי/למידתי; ידע במתן והפעלת מבחנים וכלים להערכת לקויות למידה; ידע אודות ניתוח סטטיסטי ופענוח הממצאים הללו באופן מהימן; יכולת לפענח תוצאות באופן אינטגרטיבי. כדאי לברר מידע על המאבחן/ת הספציפים, לקבל חוות דעת מהורים, בתי ספר או אנשי מקצוע אשר עבדו עם המאבחן/ת הנ"ל. מה באבחון? רצוי שהאבחון יכלול את החלקים הבאים: רקע התפתחותי, חינוכי, רפואי ומשפחתי. יכולת ופוטנציאל אינטלקטואלי. הערכת מערכות השפה המנבאות הצלחה ברכישת קריאה/כתיבה כגון: מודעות פונולוגית, שיום, שיום מהיר, שטף, הבעה בע"פ, אוצר מילים, מבנה דקדוקי, הבנה משמיעה וכדומה. הערכת קריאה: דיוק ופענוח, שטף קריאה, הבנת הנקרא. הערכת כתיבה: מההיבט המוטורי והאורתוגרפי (איות). בדיקת תפיסה חזותית על מרכיביה, תכנון וארגון. בדיקת תפקודי זיכרון. בדיקת יכולות מתמטיות. תפקוד בשפה זרה (אם רלוונטי).